จานสีRNSB7 Renaissance

จานสีRNSB7 Renaissance

จานสี Renaissance

Palette RNS-B7

จานสีRNSB7 | เรนาซองซ์ 

                จานสี ขนาดใหญ่ ให้ความสะดวกกับผู้ใช้งาน มีทั้งหมด 20 ช่อง ใช้สำหรับผสม และบีบแบ่งสี 

                จานสีRNSB7 33.5X25.5ซม. จานผสมสีรุ่นนี้เป็นจานสีที่มีขนาดใหญ่ มีช่องกลม 4 ช่อง และช่องแบบเหลี่ยมอีก 8 ช่อง เหมาะสำหรับการผสมสี และ 8 ช่องแบบกลมที่เหมาะสำหรับการบีบสี เหมาะสำหรับการใช้งานในสตูดิโอและนอกสถานที่ 

คลิกซื้อสินค้าได้แล้วที่

Shop now