Renaissance Alcohol Based Marker

Renaissance Alcohol Based Marker

กระดาษร้อยปอนด์ Renaissance
Drawing Paper (Smooth) 200 gsm.

เรเนซองซ์ กระดาษร้อยปอร์ด ชนิดเรียบ แบบแผ่น

         ความหนา200 แกรม เรนาซองค์ แผ่นใหญ่ มีแบบหยาบ และ เรียบ 125 แผ่น ยี่ห้อ เรนาซองซ์ ซับสีได้ดี ทั้งสองด้าน ขนาด 56×76 cm. หรือ (ประมาณขนาด A1)

คลิกซื้อสินค้าได้แล้วที่

Shop now