สมุดสเก็ต704 Renaissance

สมุดสเก็ต704 Renaissance

สมุดวาดเขียน Renaissance

Sketch & Drawing Pad R-704

สมุดสเก็ตซ์R704 | เรนาซองซ์  

           สมุดสเก็ตซ์ เรนาซองซ์ ขนาด A5 (สันกาว) สมุดวาดเขียนชนิดผิวเรียบ หนา 90 แกรม ที่เหมาะสำหรับงานที่ใช้ดินสอ ปากกา สีเทียน สีชอล์ค สมุดสเก็ตซ์R704 ขนาด 148 X 210 มม. มีการเข้าเล่มแบบสันกาว สะดวกต่อการฉีกใช้งาน บรรจุ 60 แผ่น

 

1_ICON_FABRIANO-ITALY_PAPER_P5